Solární panely pro ohřev vody

Slunce je do budoucna jedním z nejperspektivnějších zdrojů energie. Sluneční energii využívá v podstatě každý z nás. Jde o takzvané pasivní solární zisky, které představují energii pronikající do nitra domu skrze zavřená okna. V ideálním případě, jsou-li okna vašeho domu situovaná na jih, můžete ušetřit až 30 % za vytápění.

Dalším způsobem, jak můžete efektivně využít sluneční energii, jsou fototermické a fotovoltaické systémy. Například pomocí fototermických systémů lze zajistit kompletní ohřev vody v objektu. Jaká je pak jejich účinnost?

Fototermické vs. fotovoltaické systémy a jejich účinnost

Fototermické systémy pracují na bázi sluneční energie, které ohřívá kapalinu v uzavřeném okruhu. Okruh je napojen na zásobník, jenž sluncem ohřáté kapalině předává teplo užitkové vodě. Obecně se dá říci, že fototermické systémy mají účinnost okolo 40 %. Rozvedeme-li celý rok na topnou a mimo topnou sezónu, tak v případě mimo topné sezóny lze pomocí fototermických panelů dosáhnout kompletního ohřevu vody, kdežto během topné sezóny se účinnost pohybuje okolo 60 %.

Naproti tomu fotovolatické systémy pracují na principu přeměny sluneční energie přímo na elektřinu, která pak může ohřívat vodu. Fotovoltaika má účinnost cca okolo 20 %.

Sklon a umístění systémů

U novostavby je vhodné s panely předem počítat a zakomponovat je, nicméně i následná montáž není nikterak problematická. Panely je potřeba umístit na jižní stranu a pod správným úhlem. Jsou-li panely natočeny na východ či západ, účinnost se snižuje o cca 25 %. Sklon panelů není jednoznačný, závisí na ročním období. Aby úhel panelů odpovídal jak zimnímu, tak i letnímu období, obvykle se volí kompromis – sklon 45°.

Nesporné výhody ohřevu vody prostřednictví solárních panelů

  1. Snížení nákladů na ohřev vody, čímž snižujete energetickou náročnost budovy
  2. V létě, kdy solární panely plně dostačují pro ohřev vody v domácnosti, jej lze využít jako ohřev vody pro bazén
  3. Můžete využít dotačních programů na nákup solárních systémů
  4. Náklady na provoz a údržbu solárních systémů jsou minimální