Energetická naročnost

Třídy energetické náročnost definují především spotřebu tepla, která se promítá do provozních nákladů domu, a dále pak celkový příspěvek ke znečišťování ovzduší. Snižování energetické náročnosti budov je jednou z hlavních priorit ekologických strategií, které směřují k zajištění zdravého prostředí pro každého z nás. Úspory, kterých lze dosáhnout díky vhodně řešení konstrukci minimalizující únik tepla do okolního prostředí jsou pro uživatele velmi atraktivní a současné pomáhají zachovat příjemný a pohodlný interiér.

Energetický štítek

V současné době se výstavba rodinných i komerčních budov zaměřuje na zajištění minimální energetické náročnosti ve stupni C (úsporný). U všechny námi realizovaných novostaveb jsou skladbou obvodových konstrukcí, řešením výplní otvorů a střešní izolace minimalizovány tepelné úniky a překlenuty tepelné mosty tak, aby celková roční spotřeba tepla nepřesáhla 160 KW/m2 za rok, což odpovídá právě třídě energetické náročnosti C. Pokud je Váš záměr co nejlépe využít materiálové řešení v tomto směru, měli byste se již při zadávání projektového návrhu orientovat právě na zaručenou třídu energetické náročnosti. Ty jsou následující:

Energetická naročnost C

Energetická třída C (úsporná)

obvodové konstrukce:
jednovrstvé zděné z izolačních tvárnic, případně sendvičové, u dřevostaveb zateplené
okna:
s izolačním dvojsklem
střecha:
zateplení minerální vlnou mezi i pod krokvemi
základy:
s tepelnou izolací
fasáda:
ETICS
větrání:
přirozené
vytápění:
plynový kotel nebo elektrokotel, v místnostech radiátory, podlahové konvektory, rozvody měď nebo PVC
roční spotřeba tepla:
100-160 KW/m2
Energetická naročnost B

Energetická třída B (velmi úsporná)

obvodové konstrukce:
zděné z izolačních tvárnic, sendvičové nebo dřevostavby vždy zateplené deskami EPS
okna:
plastová s izolačním trojsklem
střecha:
izolace nadkrokevní – PUR pěna
základy:
s tepelnou izolací
fasáda:
ETICS
větrání:
větrací jednotka s rekuperací tepla
vytápění:
plynový kotel nebo elektrokotel, v místnostech radiátory, podlahové konvektory, rozvody měď nebo PVC
roční spotřeba tepla:
51-99 KW/m2
Energetická naročnost A

Energetická třída A (mimořádně úsporná)

obvodové konstrukce:
zděné z izolačních tvárnic zateplené EPS deskou o tloušťce 300 mm
okna:
dřevohliníková s izolačním trojsklem
střecha:
izolace nadkrokevní – PUR pěna
základy:
s tepelnou izolací
fasáda:
ETICS
větrání:
plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, v místnostech teplovodní podlahové vytápění nebo elektrické podlahové folie
roční spotřeba tepla:
0-50 KW/m2