Poradenství projektanta

Návrh a řešení dispozic u typových i atypických domků a budov provádíme na základě reálného umístění na Vaší parcele a v závislosti na okolní zástavbě dle platných stavebně technických norem. Projektovou dokumentaci, která je potřebná k realizaci i ke kolaudačnímu řízení vytváří zkušení projektanti, kteří celý proces zaštiťují a kteří Vám v případě potřeby poskytnou bezplatné konzultace. Projektanti se rovněž účastní úvodních schůzek, při nichž jsou vybírány a schvalovány základní parametry domu, aby byly Vaše požadavky správně a odborně posouzeny a také, aby se předešlo případným nesrovnalostem v komunikaci. Po zahájení realizace pak provádějí pravidelnou kontrolu nad postupem výstavby u svých projektů. Nemusíte se tedy bát problémů, stavba Vašeho domu je v dobrých rukou a pod zevrubným odborným dohledem.

Odborná konzultace v průběhu návrhu stavby

Kompletní zhotovení projektové dokumentace

Součinnost pro získání stavebního povolení

Pravidelná kontrola postupu výstavby

Odborná konzultace v jakékoliv fázi projektu

Kompletní dohled nad kolaudací