Ochrana osobních údajů

Vzhledem k rozsahu našich služeb se setkáváme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje spojené s realizovanými projekty. Tato data a nakládání s nimi podléhají nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Subjekt Ing. Michal Zemánek, IČ: 00934224 jedná při zpracování osobních údajů smluvních partnerů v souladu s tímto nařízením. Procesy zpracování těchto údajů se týkají jak fyzických, tak právnických osob (subjektů a jejich zaměstnanců), které se uzavřením smlouvy stávají jejími smluvními partnery. Osobní údaje společnost zpracovává za účelem výkonu své podnikatelské činnosti a užívá je výhradně k tomuto účelu, přičemž právní základ této činnosti zahrnuje:

 • plnění právní povinnosti,
 • plnění smluv,
 • požadavek vycházející z oprávněných zájmů správce,
 • souhlas subjektu osobních údajů.

Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo písemně na uvedené kontaktní údaje společnosti Získávání osobních údajů je realizováno několika způsoby, a to:

 • přímým kontaktem či vyplněním požadovaných údajů identifikace pro potřeby právního základu smlouvu,
 • z veřejných rejstříků
 • úřední evidence
 • webových zdrojů

Přístup k získaným osobním údajům se omezuje na:

 • vlastní využití zaměstnanci subjektu Ing. Michal Zemánek, IČ: 00934224
 • partnery společnosti v rozsahu nezbytném pro výkon konkrétní činnosti
 • úřední osoby a orgány veřejné moci

Doba pro zpracování a uchovávání osobních údajů společností Top jedna stavba s.r.o. je vymezená jako nezbytně nutná k ochraně oprávněných zájmů. Společnost provedla veškeré kroky, které jsou potřeba k zabezpečení těchto údajů v souladu s výše uvedeným nařízením.