Postup spolupráce

Výhody spolupráce s naší společností spočívají především v zajištění komplexních služeb, které kromě samotného návrhu, projektové dokumentace a realizace zahrnují také záštitu kolaudačního řízení a zajištění odborného finančního poradenství.

Samotný proces spolupráce pak spočívá v následujících krocích: