Při nákupu pozemku dejte pozor na věcné břemeno

Celý koloběh stavby startuje právě koupí pozemku. Před podepsáním smlouvy však musíme prověřit celou řadu věcí. V ideálním případě nahlédnout do územního plánu, jestli nemá obec v úmyslu změny infrastruktury apod. Velice důležité je zjistit co nejvíce podrobností týkající se vlastnictví pozemku, tedy kdo je majitelem a zda na pozemku nejsou zapsaná věcná břemena. V případě, vázne-li na pozemku věcné břemeno, řekneme si, kde to zjistíme a co pro nás břemeno v konkrétním případě znamená.

V jednom z předchozích článků jsme věnovali pozornost výběru vhodného stavebního pozemku, kde jsme se zaměřovali především na lokalitu, velikost, vlastnosti, orientaci apod. Tyto faktory a řada dalších patří k opravdu důležitým a pravděpodobně je nebudete brát na lehkou váhu. Co ale spousta lidí podceňuje, jsou právě věcná břemena, která pouhou osobní prohlídkou nejdou odhalit.

Co je věcné břemeno a k čemu slouží

Jedná se o věcné právo k věci cizí. Slouží oprávněné osobě k užívání nemovitosti, kterou vlastní jiná osoba. Vlastník nemovitosti má povinnost oprávněnou osobu trpět dle smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno dává oprávněné osobě možnost užívání nemovitosti nebo její části. Například může jít o doživotní nebo lhůtou vymezené bydlení původního majitele v obydlí, průchod skrze pozemek apod.) Ve zkratce, věcné břemeno představujte určité omezení užívání nemovitosti v náš prospěch nebo neprospěch.

TIP: S výběrem pozemku po celé ČR vám může pomoci realitní makléř Nová Paka – Radomíra Nechánská.

Druhy věcných břemen

Situace nemusí být pokaždé stejná. Záleží, jestli je věcné břemeno spojené s původním majitelem nebo s vlastnictvím nemovitosti. V první případě, týká-li se původního vlastníka, nákupem pozemku by břemeno zaniklo. V opačném případě, tedy pojí-li se s vlastnictvím nemovitosti, věcné břemeno setrvává v platnosti.

Věcná břemena rozlišujeme i podle druhu povinnosti:

  • Povinnost něco strpět
  • Povinnost něco konat
  • Povinnost něčeho se zdržet

+ existují úplatná a bezúplatná věcná břemena

Jak zjistím, jestli má pozemek věcné břemeno

Pokud potřebujeme zjistit, jestli se k pozemku váží věcná břemena, stačí se podívat do katastru nemovitostí, který je veřejnosti volně přístupný. Po zobrazení detailu pozemku vidíme, zda obsahuje věcná břemena.

O jaké věcné břemeno jde?

Jakmile z katastru nemovitostí zjistíme na pozemku věcné břemeno, musíme se už vydat na katastrální úřad a požádat o takzvaný List vlastnictví, ve kterém budou k dispozici nejen podrobnosti o věcném břemeni, ale další důležité informace. Například charakteristika pozemku, tedy jestli se jedná o stavební pozemek, kdo je majitelem a jakým způsobem k němu přišel.