Nestíháte zalévat zahradu? Pořiďte si automatické zavlažování!

Pokud nevíte, jaký zdroj vody je třeba na automatické zavlažování, jak závlahový systém funguje a co vyžaduje údržba a servis, přečtěte si naše rady a tipy.

 

Pro automatický závlahový systém musíte mít k dispozici dostatečné množství čisté vody. Nejčastějším zdrojem je pro napojení systému závlahy vodovodní řad nebo vlastní studna. Další možností je nádrž s dešťovou vodou napojená na zavlažovací systém s filtrací. Objem nádrže musí korespondovat s velikostí zavlažované plochy.

 

Správná zahrada

Automatický závlahový systém.

Vhodný systém automatické závlahy

Při volbě závlahového systému a zpracování návrhu automatické závlahy musíte znát osazovací plán zahrady, typ a složení půdy, svažitost terénu, orientaci pozemku vzhledem ke světovým stranám i tlak zdrojové vody. Nejlepší je sloučit zpracování projektu zahrady se závlahovým systémem a provést realizaci specializovanou zahradnickou firmou. Instalace automatické závlahy se skládá z potrubí a výsuvných postřikovačů umístěných v půdě 25 až 30 cm pod úrovní terénu. Systém zavlažování zahrady se může členit na více větví s různými postřikovači a elektroventily.

Jak automatický závlahový systém funguje

Závlahový systém řídí ovládací jednotka, která spouští automaticky závlahu a pracuje v součinnosti s půdními a dešťovými čidly. V případě, že začne pršet, srážkové senzory a půdní čidla na dočasnou dobu zablokují spuštění závlahy. Po vyschnutí půdy se systém opět spustí v automaticky nataveném intervalu. Ovládací jednotka bývá umístěna v garáži, suterénu, zahradním domku, kůlně, dílně či v technické místnosti. Pro automatické zavlažování trávníku se využívají výsuvné postřikovače, které nebrání ani při sekání trávy s různým výkonem, výškou i poloměrem dostřiku. Rozvod pro závlahu trávníkových ploch vede pod zemí. Nad povrch vystupují jen zavlažovací trysky, které se po zalévání zasunou zpět do země.