Jak se zbavit vlhkosti v domě? Pomůže pravidelné větrání a ozdravení zdí

Vlhkost, zvláště u starších rodinných domů, může pořádně potrápit každého majitele. Ale i velmi mokré zdi se mohou zbavit vlhkosti poměrně rychle a snadno. Stačí aplikovat chemickou injektáž.

Zbavte obvodové i vnitřní zdi vlhkosti co nejdříve

S nepříjemnou vlhkostí v domácnosti se už určitě setkal každý z nás. Bohužel jen málo lidí zná jednoduchý způsob, jak se jí zbavit. Nejdůležitější je, vědět, odkud se vlhkost bere. Když se mluví o vlhkosti v domácnosti, nejčastěji si ji spojíte s kuchyní a koupelnou. Kvůli tekoucí horké vodě a neustálému vaření se právě v těchto místech nejčastěji objevuje.

Ale zvláště během zimních měsíců, kdy jsou základy domu vystavené nadměrné vlhkosti vlínáním spodních vod a budovy nejsou dobře větrané, se vlhkost může objevit ve všech místnostech v domě a způsobit nejen nevzhledné vlhké mapy na zdech, ale také plísně a mikroby, které mají negativní vliv na naše zdraví.

Chemické injektáže

Proč se v domech vlhkost objevuje?

Důvodů, proč se vlhkost v domě objevuje, existuje celá řada. Nejčastěji se uvádí, že se objevuje především ve starých domech, které mají špatnou ne-li žádnou izolaci. Stáří nemovitosti však na vzlínající vlhkost nemá vliv.

Kapilární vlhkost se dostává z podzemních částí stavby do nadzemních. Vzlínání vlhkosti zdivem brání kvalitní vodorovná izolace. Především u starších domků však často v průběhu desetiletí dosloužila, nebo úplně chybí. Pak je potřeba udělat dodatečnou izolaci. Náročné metody podřezání či zarážení plechů však nejde udělat vždy a ne každému majiteli se do takto náročného stavebního procesu chce.

V těchto případech může být snadným a účinným řešením aplikace chemické injektáže vlhkého zdiva. Chemikálie zabraňující propustnost vody do zdi se vpraví prostřednictvím řady otvorů, z nichž se dále šíří všemi porézními materiály, dokud nevytvoří souvislou vrstvu polymeru, který odolává vodě a brání pronikání vlhkosti. Někteří odborníci hovoří o membráně, jiní o cloně. Životnost této nejmodernější technologie odvlhčení zdiva se udává kolem 40 let.

Postup injektáže

Nejdříve je nutné provést podrobný průzkum vlhkého domu. Díky tomu pak specialisté navrhnou optimální sanační opatření a chemii, kterou lze na dané stavbě použít a které budou dlouhodobě účinné. Odborníci přímo ze zdi odeberou vzorky zdiva a následným rozborem zjistí množství obsažené soli a dalších chemických látek ve zdivu. Pomocí termokamery zjistí přímo místa, kde vzlíná vlhkost do domu. Provádí se také měření vlhkosti vzduchu v jednotlivých místnostech.

Způsob aplikace chemické injektáže zdiva závisí na tom, zda je stavba podsklepená, či nikoli. Pokud není, je nutné přípravek aplikovat nad úrovní podlahy, jinak by mohlo vzniknout přemostění a zemní vlhkost by do zdí pronikala podlahou. Vrty je možné provádět zevnitř nebo zvenku a to v předepsané výšce nad podlahou (100–150 mm dle výrobce).

Jestliže jsou otvory provrtané skrz zeď, je nutné jeden konec uzavřít zátkami. U podsklepených domů se může chemická injektáž provádět nad úrovní venkovního terénu bez ohledu na to, v jaké výšce se nachází podlaha. V takovém případě se vrty provádějí zvenku, takže zcela odpadá nepříjemné znečištění interiéru.

U cihlového zdiva se doporučují otvory provádět ve spáře, vodorovně. Maximální úhel se doporučuje 15°. Délka otvorů musí být o 40 mm kratší, než je tloušťka zdi (pokud zůstanou omítky, pak včetně nich).

Důležitá je správná volba chemické injektáže zdiva

Nejdůležitější je správný výběr konkrétního typu chemické injektáže zdiva. Při rozhodování závisí například na stupni zavlhčení, stavu a náročnosti stavby, její funkčnosti či na typu a charakteru podloží. Proto naši technici provádějí odběr vzorků ze zdiva, který po důkladném rozboru určí správný výběr chemického složení. Naše společnost se zaměřuje na chemickou injektáž, která řeší dodatečnou horizontální i vertikální hydroizolaci proti průsaku vody vzlínající vlhkostí a tlakovou vodou. Její aplikace je velmi rychlá a při aplikace nedochází k narušení funkčnosti či možnosti využívání stavby stejně jako bez ohrožení její statiky.