Vytápějte tepelnými čerpadly!

Přemýšlíte o ekologickém vytápění svého nového zděného domu nebo dřevostavby? Zelenou mají tepelná čerpadla, která nabízejí mnoho doplňkových funkcí.

Proč vybrat tepelné čerpadlo

Zima se každoročně hlásí o slovo a my musíme přemýšlet, jak svůj dům co nejekonomičtěji a v dnešní době také ekologičtěji vytápět. Při stavbě nového domu přichází otázka, jaký kotel vybrat. K tomu se ideálně hodí tepelná čerpadla. Výběr vhodného tepelného domácího zdroje je nutné pečlivě zvážit. Největším problémem může být pořizovací cena a náklady na provoz či nároky na údržbu kotle. S tepelnými čerpadly vás tyto otázky nezaskočí.

Proč si vybrat tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo jako hlavní zdroj vytápění vašeho nového rodinného domu? Hlavní argument je levný provoz, pohodlí a ekologie. Dům lze vytápět na tuhá paliva, která mají rovněž levný provoz, kotel však musíme pravidelně čistit a přikládat do něj palivo. Pohodlí nabídne plyn nebo elektrika, jejich provoz je však velmi neekonomický. Pokud porovnáme všechna pro a proti, tepelná čerpadla mají jednoznačně zelenou.

Při porovnání všech námi dostupných zdrojů tepla nám po pečlivém sečtení provozních nákladů vyjde, že tepelné čerpadlo a náklady spojené na sedm let jeho provozu, vyjde levněji než kterýkoli jiný bezobslužný zdroj tepla.

Tepelné čerpadlo je ekologické

Provoz tepelného čerpadla je ohleduplné k životnímu prostředí i k vašim sousedům. Nezatěžuje prostředí škodlivými emisemi a neobtěžujeme okolí nepříjemným kouřem. Tepelná čerpadla jsou praktičtější pro získání energie z obnovitelných zdrojů. Na rozdíl od solárních systémů fungují celoročně a od biomasy vyniká v době, kdy jsme na dovolené nebo v práci a nemáme čas přiložit.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla odebírají teplo ze země, vody nebo vzduchu. Pro vytápění klasických rodinných domů je vhodné použít tepelné čerpadlo s odběrem tepla z plošného kolektoru umístěného na zahradě.

Malé pozemky pak nabízejí jednodušší typ tepelného čerpadla a to vzduch/voda. Praxe ukazuje, že pořizovací náklady čerpadla se zemním kolektorem jsou stejné nebo nižší než u kvalitních vzduchových čerpadel a provozní náklady jsou stejně nízké jako u systémů s vrtem.

Pozor na levná tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla se stávají stále oblíbenějším řešením vytápění nových rodinných domů. Instalací se zabývají nejrůznější firmy. Pozor na nízké pořizovací náklady tepelného čerpadla. Při výběru je nutná obezřetnost. Nevěřte proto podezřele nízkým cenám a slibům nereálných úspor.

Při výběru vhodného tepelného čerpadla berte zřetel na topný faktor. Čím bude vyšší, tím menší bude spotřeba elektrické energie. Pečlivě nastavte ekvitermní regulaci čerpadla, která ovlivní jeho provoz. Správně nastavená regulace se doporučuje kontrolovat dvakrát ročně, abyste ušetřili za deset let provozu více jak 30 tisíc korun.