Jaký zdroj vytápění vybrat pro dřevostavbu?

Od začátku loňského roku jsou na nové stavby kladeny nároky na téměř nulovou spotřebu energie. Nízká nebo téměř nulová spotřeba energie se pak dokládá prostřednictví ukazatele energetické náročnosti. Ukazatel popisuje energetickou náročnost domu jako celku, tedy i včetně systému vytápění, ohřevu vody, rekuperace vzduchu, osvětlení apod.

Nejvyšší důraz se klade na původ energie, ta by měla z velké části pocházet z obnovitelných zdrojů. Dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy na rozdíl od klasických zděných domů do svých příček neakumulují teplo. Stěny naopak rychle chladnou a zároveň se znovu snadno ohřejí, díky čemuž lze teplo v domě pohodlně regulovat dle potřeb obyvatel.

Pokud vybíráte vhodný zdroj vytápění, měli byste brát v úvahu jednak náklady na pořízení otopné soustavy, ale i následný provoz. Systém vytápění by měl mít dostatečný, ale zase ne předimenzovaný výkon, aby nedocházelo k tepelných ztrátám a finanční nehospodárnosti.

V současné době se u dřevostaveb nejčastěji používají tyto zdroje vytápění: tepelná čerpadla, elektrokotle, kondenzační plynové kotle, ale i kotle na tuhá paliva (dřevo, uhlí, biomasa). Každý má své klady a zápory. V případě tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle musíte počítat s vyššími pořizovacími náklady, nicméně následný provoz je pak daleko hospodárnější, než obyčejný elektrokotel. Naopak výhodou je snadná a pohodlná obsluha na rozdíl do kotlů a krbových kamen na tuhá paliva, u kterých se jednak zašpiníte, zároveň musíte mít dostatek místa pro uložení paliva (dřeva, biomasy, uhlí atd.).

Krb nebo kotel na tuhá paliva

Hlavní výhodou kotle nebo krbu na tuhá paliva je nízká pořizovací cena a nízké provozní náklady. Ovšem již při výstavbě je nutné s tímto zdrojem vytápění počítat a vybudovat komín společně s šachtou pro přívod spalovacího vzduchu. S krbem nebo kotlem je spojená dřina a nepořádek, navíc musíte mít dostatek místa pro skladování paliva.

Plynový kotel

Zde už počítejte s vyšší pořizovací cenou, jelikož musíte myslet nejen na kouřovod, ale i na přípojku plynu. Kondenzační plynové kotle patří mezi úsporné a jejich provoz zajistí téměř stoprocentní účinnost spalování. Jsou v podstatě bezúdržbové.

Elektrokotel

Předností elektrokotlů je bezesporu příznivá pořizovací cena a bezstarostný provoz. Ovšem vrásky na čele vám nejspíš udělá spotřeba, která v konečných nákladech může být až o 70 % vyšší, než u tepelného čerpadla. Elektrokotel je vhodný použít jako sekundární zdroj vytápění.

Solární systémy

Solární energie patří mezi obnovitelné zdroje, tudíž samotný provoz solárního systému není nikterak nákladný. Horší je to se vstupní investicí. Překážkou může být i nadměrné zastínění budovy a systém by ztrácel na efektivitě. Solární energie se využívá zejména k ohřevu vody a doplňkovému přitápění.

Tepelné čerpadlo

Zdaleka nejvhodnější volbou je tepelné čerpadlo. Funguje na principu stlačování a přeměny skupenství látky v oběhu systému. Čerpadla se dělí na tři základní druhy dle toho, jaký způsobem jsou schopny získat teplo (buď z okolního vzduchu, země nebo vody). Tepelná čerpadla jsou z hlediska pořizovací ceny nejdražším zdrojem vytápění, navíc mohou mít nejistou návratnost. I přesto patří mezi ty nejoblíbenější druhy vytápění.