Jak na vyřízení stavebního povolení

Stavební povolení je nutné pro stavbu zděného domu i dřevostavby. Jak nejrychleji vyřídit stavební povolení a co je k tomu potřeba?

Jak vyřídit stavební povolení

Stavební povolení vyřizujeme na místě příslušného stavebního úřadu. Provedeme vás kroky, které vás snadno a co nejrychleji dovedou k tomu, abyste mohli začít stavět svůj vysněný dům. Zjistíte, jaké dokumenty od vás bude vyžadovat úřad a jak dlouho stavební povolení v důsledku všech schvalovacích procesů čeká.

S vyřízením stavebního povolení začněte co nejdříve

Po nákupu stavebního pozemku doporučujeme ihned zajít na příslušný stavební úřad, kde projednáte váš stavební záměr. Úředníci vás následně obeznámí o případných regulacích výstavby plynoucích z územního plánu obce. Získat stavební povolení trvá na území České republiky 246 dnů. Jsme bohužel zemí, která je na žebříčku délky vyřízení stavebního povolení z celkových 190 států na 156. místě. Z tohoto časově náročného důvodu vám doporučujeme, začít celý proces co nejdříve. Proces se může protáhnout i na více jak rok.

Podání žádosti

Potřebný formulář, který následně podáte na místním úřadě, stačí stáhnout na internetových stránkách nebo si jej můžete vyzvednout přímo na úřadě. Obvykle ho najdeme v sekci územního plánování.

Přílohy žádosti se skládají z řady dokumentů, které musíte obstarat. Jedná se o:

  • doklad dokazující vlastnictví pozemku, na kterém plánujete stavět
  • výpis z katastru nemovitostí, který není starší devadesáti dnů
  • souhlas vlastníků sousedních pozemků i staveb
  • stanoviska dotčených orgánů.
  • vyjádření vlastníků technické infrastruktury a veřejné dopravy

Studie stavby:

Cílem této studie je definovat, jak bude celá stavba nejen vypadat, ale i fungovat. Studie stavby obsahuje výkresovou část, doplněnou o text, popisující stavbu z technického hlediska. Vyhotovení není podmínkou, ale je to dobrý základ pro vytvoření projektové dokumentace.

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace se k žádosti přikládá ve dvou až třech kopiích, vyhotovené autorizovanou osobou. Tím se rozumí stavební inženýr nebo architekt. V rámci projektu musí být vyřešen přístup na pozemek a napojení na inženýrské sítě.

Územní řízení

V tomto postupu se posuzuje vhodnost umístění vaší stavby v daném území. Prověřuje se zde například, zdali je v souladu s územní plánovací dokumentací a rozhodnutí poukazuje na to, zda je vůbec možné přejít ke stavebnímu řízení.

Stavební řízení

Stavební řízení je zahájeno dnem podání žádosti na příslušeném úřadě a posuzuje se způsob, jak bude stavba provedena. V tomto kroku musíte také určit plán etap stavby spolu s kontrolními prohlídkami, na které se úřad pozve.

Kdy se příslušný úřad vyjádří k vašemu stavebnímu povolení

Pokud je žádost i přílohy v pořádku, běží 30 denní lhůta, ve kterém úřad vydá rozhodnutí. Po uplynutí 15 dnů vstupuje stavební povolení v platnost.

Stavební povolení nás vyjde v rozmezí od 300 do 10 000 korun dle povahy plánované stavby.