Vrtaná studna

Pořízení vlastního zdroje vody v podobě vrtané studny nebo kopané studny? Která je výhodnější a lepší pro Váš pozemek? Tuto otázku řeší asi každý, kdo chce změnit svůj přívod pitné vody na svůj pozemek. Dnešní doba tomu ale jen nahrává, a to z důvodu rostoucích cen energií. Zvyšuje se tak i cena vody, která se dnes pohybuje již kolem průměru 75 Kč za kubík. Samozřejmě se ceny liší dle lokality, jiná cena bude za kubík vody v Praze a jiná na jihu Čech.

Izotom.cz

Firma Izotom nabízí jednu z možných variant studen, a to tu vrtanou. Vrtaná studna se nabízí jako nezávislý vlastní zdroj pitné vody bez dalších přidaných chemických přísad, díky které ušetříte finanční prostředky. Firma nabízí vyhodnocení nejvhodnějšího místa pro vrt vrtnou technikou, která je šetrná k okolí a neničí tak okolní vegetaci, chodník, trávníky a ostatní okolí.

V době méně srážkového období získáte pro svůj pozemek stálý přítok i v době srážkového minima, kdy je garantována vydatnost vody minimálně na 2000 litrů za den (udávaná norma pro rodinu se 4 členy je kolem 800 litrů/den). Než se zahájí práce, provede se odhad hloubky hladiny vody v podloží – tzv. zkušební vrt. Je-li vše v pořádku a není žádný problém po finální realizaci, je vrtaná studna předána spolu s podepsáním předávacího protokolu zákazníkovi, který již může naplno začít využívat pitnou vodu.